[Tsuya-Tsuya] No Title (Shinzui Vol.2) [ENG] [Yoroshii]