[HOUSE OF KARSEA] Natsu no Kaze to Kaite (SC31) [English]